Artikel vakblad Gastvrije Zorg: ‘Alleen muziek kan dit doen’

Onlangs verscheen in het vakblad Gastvrije Zorg een mooi artikel over Bedside Buskers in een rubriek waarin initiatieven van zorginstellingen aan bod komen die de zintuigen van patiënten prikkelen t.b.v. hun welbevinden. Verslaggeefster Klarinda de Rijke ging in Maart 2017 met ons mee tijdens de ronde van Casper Bekken in het Deventer Ziekenhuis.

Een quote van Ilse Hoogaars (Deventer Ziekenhuis) uit het atikel: “Muziek doet iets met mensen. Er volgt een lach, een traan of een dans. Het is allemaal spontaan, en dat kan alleen muziek doen. Het geeft afleiding. Ik vind dat naast zorggerelateerde taken ook persoonlijke aandacht een belangrijk onderdeel van zorg is. Live-muziek aan het bed is een vorm van complementaire zorg.”