Op initiatief van Peter Kortleve en Robert Willemsen worden er sinds 2016 in het Deventer Ziekenhuis ziekenhuiskamerconcerten gegeven. Deze concerten worden op vrijwillige basis gegeven, de initiatiefnemers noch de artiesten ontvangen een vergoeding voor hun inzet. Deze activiteit wordt aangeboden onder de naam ‘Bedside Buskers’.

Omdat patiënten deze privé-concerten zo waarderen en ziekenhuizen het positieve effect ervan inzien, is sindsdien het aantal ziekenhuizen waarin deze concerten wordt aangeboden langzaam uitgebreid. Dit betekent meer werk voor de initiatiefnemers die tegen de grens van hun vrijwillige inzet aanlopen. Tegelijkertijd groeit ook de ambitie om deze vrijwilligersorganisatie verder te ontwikkelen. Om die reden is er gezocht naar een mogelijkheid om financiële middelen te verkrijgen om het organiseren in nieuwe ziekenhuizen mogelijk te maken. Daarnaast geven patiënten of familieleden soms aan een donatie te willen doen.

Zodoende is op 17 december 2018 bij Notaris Brummelhuis te Deventer de stichting Bedside Buskers opgericht. In februari 2019 worden er inmiddels in zes ziekenhuizen maandelijks ziekenhuiskamerconcerten gegeven.


Postadres Willem Sandbergstraat 21, 7425 RC Deventer Mail ilse@bedsidebuskers.nl KvK 73400882 RSIN 8595.14.353

IBAN: NL60 RABO 0338 3812 44

Stichting Bedside Buskers is aangemerkt als ANBI.


Het bestuur

Tineke_Hirschler.jpg

Tineke Hirschler

Voorzitter

“Ik heb vrijwel altijd in ziekenhuizen gewerkt, de grootste periode als bestuurder. Een hele drukke baan met veel verantwoordelijkheden. Ik ben in 2013 vervroegd gestopt met werken. Ik ben nog wel als toezichthouder actief in de zorg. Prachtig om nu mijn kennis van en netwerk in de zorg, in te kunnen zetten voor de stichting Bedside Buskers.”

Ilse_Hoogaars.jpg

Ilse Hoogaars

Secretaris

“Vanaf het begin ben ik betrokken bij de Bedside Buskers. Ik begeleid elke eerste donderdag van de maand de artiesten op hun ronde in het Deventer Ziekenhuis. Hier ben ik al 22 jaar werkzaam in verschillende functies. De reacties van de patiënten maakt dat ik dit elke maand met veel plezier doe. En het een zeer goed initiatief vind welke in meer ziekenhuizen veel zal kunnen brengen.”

Michel_terBraak.jpg

Michèl ter Braak

Penningmeester

“Al mijn gehele werkzame leven ben ik werkzaam in de financiële en fiscale wereld. Hiervan de laatste ruim 10 jaar als zelfstandig ondernemer/vennoot van Profijt adviseurs. Persoonlijk vind ik het erg belangrijk je kennis en ervaring ook voor de maatschappij in te zetten. Mijn rol als penningmeester van Bedside Buskers past daar wat mij betreft perfect in.”


Doel

De stichting stelt zich ten doel om middels het aanbieden van live-muziek door ervaren artiesten, patiënten binnen zorginstellingen een moment van ontspanning te bieden en hun welbevinden te verhogen. Het sociale contact tussen patiënten en artiesten draagt daar eveneens aan bij.

De stichting kent geen werknemers en heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Het bestuur ontvangt geen beloning.

Werkplan 2019-2020


Werkterrein en werkwijze

De stichting richt haar werkzaamheden op het aanbieden van muziek in ziekenhuizen. We werken aan een zo groot mogelijke spreiding door Nederland met behulp van lokale teams voor de desbetreffende ziekenhuizen. De stichting probeert haar doel te bereiken door per (deelnemend) ziekenhuis één keer per maand ervaren artiesten op te laten treden.

De maandelijkse rondes gebeuren uiteraard akoestisch. Sommige artiesten willen gebruikmaken van een piano. Dat kan door middel van een elektrische piano met ingebouwde speakers. Deze zijn met een verrijdbare butlertray van het ziekenhuis goed van kamer naar kamer te verplaatsen. We willen de mogelijkheden van sponsoring of subsidie nagaan om elektrische piano’s aan te kunnen schaffen zodat deze in de ziekenhuizen beschikbaar zullen zijn.


Toekomstplannen 2019-2020

Waar
We willen het aantal ziekenhuizen gestaag uitbreiden. We kiezen voor uitbreiding op verzoek van ziekenhuizen zelf. Omdat er steeds nieuwe verzoeken worden gedaan gaan we niet actief werven in ziekenhuizen. Op het moment van het opstellen van dit werkplan liggen er aanvragen van vijf nieuwe ziekenhuizen. Als er geen nieuwe aanvragen meer binnenkomen gaan we actief contact leggen met ziekenhuizen. De snelheid van uitbreiding wordt bepaald door de mogelijkheden van uren-inzet van de coördinatoren/initiatiefnemers. 

Wat
• Een maandelijks concert in een deelnemend ziekenhuis door 1 à 2 (max. 3) artiesten met zang en akoestische instrumenten. 
• Sommige artiesten willen gebruik maken van een piano. Dat kan door middel van een elektrische piano met ingebouwde luidsprekers. Deze is goed te verplaatsen van kamer naar kamer.

Wie
Het bestuur van de stichting werkt met Peter Kortleve en Robert Willemsen die namens de stichting de contacten leggen in de ziekenhuizen en daar uitleg geven over wat er nodig is om te starten met ziekenhuiskamerconcerten door de Bedside Buskers. Ook zoeken zij een lokale planner van muzikanten en werken die in.

Financiering van de activiteiten

Vaste kosten
Doordat het vrijwel helemaal om vrijwilligerswerk gaat zijn de kosten beperkt. De stichting kent geen medewerkers en heeft geen kantoor waardoor de vaste lasten zich beperken tot de kosten van een bankrekening en de kosten van de website. 

Aanloopkosten
Er zijn door de initiatiefnemers aanloopkosten gemaakt tussen 2016 en heden. Dit betreft kosten zoals voor een website en voor drukwerk. Maar er zijn ook reiskosten gemaakt en al veel uren ingezet. De stichting wil, zodra er financiële middelen beschikbaar komen uit donaties facturen, deze aanloopkosten gaan vergoeden.

Variabele kosten
Voor het opstarten in een nieuw ziekenhuis moeten de uren-inzet en de reiskosten van Peter en Robert worden vergoed. Daarnaast zijn er drukwerkkosten voor bijvoorbeeld folders, flyers en zgn. Bedstage-passen en er moet een post onvoorzien worden opgenomen.

Inkomsten
Als een ziekenhuis concerten van de Bedside Buskers in hun ziekenhuis georganiseerd willen hebben, betalen zij een eenmalig aansluitbedrag van € 750. Hiermee kunnen de kosten van het opstarten gefinancierd worden.

Wij verwachten ook inkomsten uit donaties waarbij we denken aan donaties van patiënten en/of hun familie, van medewerkers van het ziekenhuis, van de ziekenhuisorganisatie of van overige donateurs.

ANBI-status
Stichting Bedside Buskers is aangemerkt als ANBI en is daarmee door de Belastingdienst erkend als goed doel. Je gift is fiscaal aftrekbaar. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie. Wil je ons werk steunen met een grotere bijdrage? Of wil je (als bedrijf) op een andere manier het verschil maken? Neem dan contact op. Wij nemen graag de mogelijkheden met je door.

Wij willen de mogelijkheden van sponsoring of subsidie nagaan zodat we bijvoorbeeld elektrische piano’s met ingebouwde luidsprekers aan kunnen schaffen ter bruikleen in de ziekenhuizen.

Actieplan

ANBI-status regelen
• Modelovereenkomst voor aansluiting van ziekenhuizen updaten
• Wij gaan in 2019 een plan maken om donateurs te werven 
• Wij maken een plan voor de financiering voor de aanschaf van (drie) elektrische piano’s
• Wij gaan een bijeenkomst organiseren voor de coördinatoren en de planners van de aangesloten ziekenhuizen waarin ervaringen en kennis kan worden uitgewisseld
• Eind 2019 hopen we op 10 aangesloten ziekenhuizen te zitten


Het Werkplan 2019-2020 kunt u ook hier bekijken.